Valilik İzni

Edirne valiliği 2022 faaliyet takviminde yer almaktadır.